W.P. Groenendijk

Beëdigd in 1993

Rechtsgebieden:
* insolventierecht
   – faillissement
   – surséance van betaling
   – schuldsanering
* erfrecht
* incasso’s
* huurrecht
* burenrecht
* ondernemingsrecht
* algemene praktijk

Lid Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten