F.C. Frederiks

Beëdigd in 1992

Rechtsgebieden:
* personen- en familierecht, waaronder
   – echtscheiding
   – alimentatie
   – boedelscheiding en omgang- en gezagskwesties

* erfrecht
* mediation op het gebied van personen- en familierecht
*
algemene praktijk

Op de website van de vFAS – www.verder-online.nl – vindt u onder meer informatie over scheidings- en erfrechtmediation en over de vFAS zelf.

In het geval u gaat scheiden, kunt u in overweging nemen de gevolgen van uw scheiding samen met uw echtgeno(o)t(e) middels een mediation te regelen. U maakt dan samen een afspraak op ons kantoor. In veel gevallen zal het resultaat van een mediation voor u bevredigender zijn dan de beslissing van een rechter of het onderhandelingsresultaat van twee advocaten, die aan de zijde van ieder van u beiden optreden. Zeker als u kinderen heeft, is het belang van een goede regeling, waar u beiden achter staat, groot. Mediation houdt immers in dat u samen beslissingen neemt, die in het kader van uw scheiding nodig zijn.