Rechtsgebieden

Frederiks & Groenendijk Advocaten behandelt zaken
op onder andere de volgende rechtsgebieden:
* arbeidsrecht
* personen- en familierecht (echtscheiding, alimentatie, boedelscheiding, omgang- en gezagskwesties)
* mediation op het terrein van het personen- en familierecht
* erfrecht
* insolventierecht (faillissement, surséance van betaling en schuldsanering)
* incasso’s
* huurrecht
* burenrecht
* ondernemingsrecht
* contracten
* algemene voorwaarden
* aansprakelijkheidsrecht

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- en subrechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd:
mr. F.C. Frederiks staat geregistreerd op de hoofd- en subrechtsgebieden:
– personen- en familierecht (echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, jeugdbeschermingsrecht, mediation, ouderschap en erkenning)
– erfrecht.
mr. W.P. Groenendijk staat geregistreerd op de hoofd- en subrechtsgebieden:
Рinsolventierecht (faillissement, surs̩ance van betaling en WSNP)
– erfrecht.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.